Donostia, Gipuzkoa square. 2007-08-11

August 11th 2007, 19:07:23  Donostia, Gipuzkoa square
Canon EOS 350D Sigma 18-200 DC

0 comments / leave a comment...

Gipuzkoa square: 4 photos

other August 11th shots

www.argazkiak.com | © Karlos Torra. 2003-2016 | Todos los derechos reservados.


katxoweb!